Piknik rodzinny

W dniu 07.08.2022 r. gościliśmy z naszym stoiskiem informacyjno-doradczym podczas wydarzenia Piknik rodzinny w Podegrodziu.Udział LGD Brama Beskidu w wydarzeniu był świetną okazją do przekazania mieszkańcom informacji na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów zawartych

Rekrutacja opiekunów faktycznych na kurs „Opiekun osób starszych” organizowany w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Seniora”

Rekrutacja opiekunów faktycznych na kurs „Opiekun osób starszych” organizowany w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Seniora”

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo jako Partner projektu informuje, iż od dnia 03.08.2022 r. do dnia 10.08.2022 r. będzie się odbywała rekrutacja do udziału w kursie „Opiekun osób starszych” wśród opiekunów faktycznych osób starszych, niesamodzielnych, którzy są uczestnikami projektu

Skip to content