Informujemy, iż nabór do projektu pn. „CIS – aktywnie i skutecznie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 został zakończony.

Poniżej przedstawiamy listę rankingową kandydatów zakwalifikowanych do udziału w warsztacie gastronomicznym oraz pamiątkarsko-wikliniarski w ramach Projektu.

Lista rankingowa – warsztat gastronomiczny/pamiątkarsko-wikliniarski

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu pn.”CIS – aktywnie i skutecznie”
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content