Zarząd Stowarzyszenia LGD ”Brama Beskidu” serdecznie zaprasza na       

XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 które odbędzie się w dniu 19 maja 2021 roku o godz. 17:00

w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu.  

Zgodnie z § 22 pkt. 3 Statutu LGD drugi termin odbycia Walnego Zebrania

ustala się w dniu 19.05.2021 r. na godz. 17:15.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  5. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno – finansowego Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2020 i podjęcie stosownej uchwały.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za rok 2020 i podjęcie stosownej uchwały.
  7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020 oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie stosownych uchwał.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Sekret Smaku”.
  9. Wolne wnioski i zakończenie.
Zaproszenie na XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content