Dnia 19 maja 2021 roku w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu odbyło się XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu.
Pani Prezes Wioletta Derymacka przedstawiła sprawozdanie merytoryczno – finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 r.
Roczne sprawozdanie przedstawiła również Rada, którą reprezentował Przewodniczący – Pan Mariusz Karpierz oraz Komisja Rewizyjna, którą reprezentował Pan Sławomir Szczepaniak.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, na jej wniosek WZC udzieliło jednogłośnie Zarządowi absolutorium za rok 2020.

Po obradach Członkowie Stowarzyszenia zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Naszacowice”.

Galeria zdjęć tutaj.

XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content