Data publikacji: 06.08.2021 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wzdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłasza następujące nabory wniosków o przyznanie pomocy:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 – utworzenie nowego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu ogłasza następujące nabory
Skip to content