Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu” informuje, iż w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr OW/I/21, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru jej realizacji.

Informacja odnośnie operacji własnej nr OW/I/21
Skip to content