W dniach 6 i 14 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru 3/2021 oraz 4/2021.

Poniżej prezentujemy wyniki przedmiotowej oceny z posiedzenia Rady:

3/2021 – utworzenie nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych

– Lista operacji uznanych za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy i z LSR

– Lista operacji wybranych

4/2021 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

– Lista operacji uznanych za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy i z LSR

– Lista operacji wybranych

Jednocześnie informujemy, że limit naboru ustalony jest w walucie euro, który zostanie przeliczony przez ZW po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

WYNIKI NABORÓW
Skip to content