W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo zgodnie

z Regulaminem doradztwa. Z uwagi na intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym,

prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu informuje, iż prowadzi następujące nabory wniosków o przyznanie pomocy
Skip to content