Materiał pomocniczy dla beneficjentów dotyczący prawidłowego udokumentowania zobowiązania obejmującego utrzymanie miejsca pracy na etapie informacji monitorującej z realizacji biznesplanu – do pobrania tutaj.

Materiał pomocniczy dla beneficjentów – dotyczy informacji monitorującej z realizacji biznesplanu
Skip to content