Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT NOWOSĄDECKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W II kwartale 2022r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowaliśmy następujące materiały:

1.      WIDEOPORANIK PRAWNY kilkuminutowy, profesjonalny filmik o tematyce: „Zajęcia komornicze”.

2.      E-BIULETYN z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał

3.      WZORY DOKUMNETÓW PRAWNYCH z różnych dziedzin prawa do pobrania, przydatnych w pracy i w życiu codziennym, np. umowa kupna sprzedaży samochodu, formularz reklamacji, czynny żal, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie stosunku pracy itd.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej.

POMOC PRAWNA, PORADY OBYWATELSKIE, MEDIACJA
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content