„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja własna pn. „Promocja obszaru Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu poprzez podjęcie działań warsztatowo – promocyjnych (udział w wydarzeniu promocyjnym oraz warsztatach edukacyjnych) z wykorzystaniem lokalnych produktów” objęta umową o przyznaniu pomocy nr 00062-6935-UM0630118/22 z 10.10.2022 r., ma na celu promocje obszaru Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez udział w wydarzeniu promocyjnym oraz w warsztatach edukacyjnych z wykorzystaniem lokalnych produktów.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja własna „Promocja obszaru Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu poprzez podjęcie działań warsztatowo – promocyjnych (udział w wydarzeniu promocyjnym oraz warsztatach edukacyjnych) z wykorzystaniem lokalnych produktów”
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content