Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” w związku z rekrutacją do Publicznego Przedszkola w Moszczenicy Niżnej na rok szkolny 2022/2023 publikuje listę dzieci przyjętych, nieprzyjętych (rezerwowa) i nieprzyjętych.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH – USZEREGOWANA W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH (REZERWOWA) – USZEREGOWANA W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH – USZEREGOWANA W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci nieprzyjętych, rodzice/opiekunowie dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/opiekunów dziecka z wnioskiem.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Skip to content