1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf)otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx)otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla nabywcy następcy (*.pdf) – otwórz
Wersje edytowalne dokumentów (*.zip)do pobrania

2)Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan (*.pdf) otwórz
Biznesplan (*.docx)otwórz
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx)otwórz
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (*.pdf) – otwórz
Wersje edytowalne dokumentów (*.zip)do pobrania

3)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz
Wersje edytowalne dokumentów (*.zip)do pobrania
4)Informacja dodatkowa – otwórz
Wersje edytowalne dokumentów (*.zip)do pobrania
5)Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – otwórz
Wersje edytowalne dokumentów (*.zip)do pobrania

Dokumentacja aplikacyjna (2/2023)
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content