1)Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

Umowa o przyznaniu pomocy 6z (*.pdf) otwórz
Umowa o przyznaniu pomocy 6z (*.word) otwórz
Załącznik nr 1 Biznesplan 6z (*.pdf) – otwórz
Załącznik nr 1 Biznesplan 6z (*.word) – otwórz
Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) otwórz
Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.xlsx) otwórz
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – otwórz
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) – otwórz
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.word) – otwórz
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) – otwórz
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.word) – otwórz
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – otwórz
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.word) – otwórz
Wersje edytowalne dokumentów (*.zip)do pobrania

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta (*.pdf) – otwórz
Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) otwórz
Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – otwórz
Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka Beneficjenta (*.pdf) – otwórz
Załącznik nr 5 Oświadczneie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) – otwórz

3)Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Wniosek o płatność wersja 5z (*.pdf)otwórz
Wniosek o płatność wersja 5z(*.xlsx) otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf)otwórz
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx)otwórz
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx)otwórz
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.pdf)otwórz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (*.pdf) otwórz
Wersje edytowalne dokumentów (*.zip)do pobrania

3)Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf)otwórz
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx)otwórz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf)otwórz
Wersje edytowalne dokumentów (*.zip)do pobrania

Dokumentacja dotycząca realizacji operacji (2/2023)
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content