1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – otwórz
  Umowa o przyznaniu pomocy (*.word) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (*.pdf) – otwórz
  Załącznik 1 zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (*.excel) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – otwórz
  Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.excel) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) – otwórz
  Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.word) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) – otwórz
  Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.word) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
  Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.excel) – otwórz
 • Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) – otwórz
  Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.word) – otwórz
 • Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) – otwórz
  Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.word) – otwórz
 • Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf)otwórz
  Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.word) otwórz
 • Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf)otwórz
  Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.word)otwórz
 • Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf)otwórz
  Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.word)otwórz
  Wersje edytowalne dokumentów (*.zip)do pobrania

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf)otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka Beneficjenta (*.pdf)otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawianiu w związku małżeńskim (*.pdf)otwórz
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie współwłaściciela o niepozostawianiu w związku małżeńskim (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 7 Deklaracja małżonka (*.pdf)otwórz

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf) – otwórz
  Wniosek o płatność (*.xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) – otwórz
  Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.pdf) – otwórz
  Wersje edytowalne dokumentów (*.zip)do pobrania

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
  Wersje edytowalne dokumentów (*.zip)do pobrania

5) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazówki do formularzy wniosków (*.word) – otwórz
Wersje edytowalne dokumentów (*.zip)do pobrania

Dokumentacja dotycząca realizacji operacji (1/2023)
Skip to content