„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt grantowy pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz tradycji regionu – zakup wyposażenia, wydanie publikacji objęty umową o przyznaniu pomocy nr 02705-6935-UM0620189/22 z 07.12.2022 r., ma na celu kultywowanie i zachowanie tradycji regionu oraz dziedzictwa lokalnego, poprzez zakup strojów ludowych, instrumentów oraz wydanie publikacji dot. historii obszaru LSR, do złożenia wniosku o płatność końcową.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja 6 zadań objętych projektem grantowym.

Projekt grantowy nr 1/2022/G
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content