Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Brama Beskidu”

serdecznie zaprasza na

XXXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku o godz. 16.30

w Sali widowiskowo – kinowej Centrum Kultury i Sztuki
„Sokół” w Starym Sączu,

ul. Stefana Batorego 2333-340 Stary Sącz  

Zgodnie z § 22 pkt. 3 Statutu LGD drugi termin odbycia Walnego Zebrania

ustala się w dniu 14.12.2022 r. na godz. 16:45

Propozycja porządku obrad Walnego Zebrania Członków:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozszerzenie obszaru, którego dotyczy LSR o teren gminy Krynica – Zdrój, Muszyna, Piwniczna – Zdrój oraz Rytro.
  6. Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia.
  7. Zatwierdzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.
Zaproszenie na XXXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content