W dniu 17 oraz 26 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naborów 1/2023 i 2/2023.

Poniżej prezentujemy wyniki przedmiotowej oceny z posiedzenia Rady:

1/2023 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

– Lista operacji uznanych za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy i z LSR

– Lista operacji wybranych

2/2023 – utworzenie nowego przedsiębiorstwa

– Lista operacji uznanych za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy i z LSR

– Lista operacji wybranych

Jednocześnie informujemy, że limit naboru ustalony jest w walucie euro, który zostanie przeliczony przez ZW po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

WYNIKI NABORÓW
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content