Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do Publicznego Przedszkola
w Moszczenicy Niżej na rok szkolny 2023/2024.

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami rekrutacyjnymi oraz listą wymaganych dokumentów.

Osoby zainteresowane zapisem dziecka do przedszkola w Moszczenicy Niżnej proszone są o wypełnienie wniosku
o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szkolny 2023/2024 wraz z załącznikami.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną w terminie wskazanym poniżej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” mieszczącej się w Mostkach 86, 33-340 Stary Sącz (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:00).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 547-66-80 lub w Biurze Stowarzyszenia.

Rekrutacja trwa od 2 marca 2023 r. do 10 marca 2023 r. do godz.15:00.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

1) Kryteria rekrutacyjne

2) Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szkolny 2023/2024

3) Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

4) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

5) Załącznik nr 3 – Zaświadczenie o zatrudnieniu

6) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dotyczące deklarowanej ilości godzin w przedszkolu

7) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

8) Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące rodzeństwa

9 Upoważnienie do złożenia dokumentów rekrutacyjnych

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Moszczenicy Niżnej
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content