Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu w związku z zakończeniem rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Przysietnicy na rok szkolny 2023/2024 publikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji proszeni są o złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola do dnia 03.04.2023 do godziny 14:00.

Dokument do pobrania tutaj.

Potwierdzenie należy złożyć osobiście w terminie wskazanym powyżej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” mieszczącej się w Mostkach 86, 33-340 Stary Sącz (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 547-66-80 lub w Biurze Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, iż po otrzymaniu potwierdzeń woli zapisu, lista dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych wraz z listą rezerwową, zostanie zamieszczona w dniu 05.04.2023 r.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KOLEJNEGO ETAPU REKRUTACJI – USZEREGOWANA W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KOLEJNEGO ETAPU REKRUTACJI – USZEREGOWANA W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji – Przedszkole Publiczne w Przysietnicy
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content