Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” serdecznie zaprasza na warsztaty dialogu społecznego (spotkanie konsultacyjno-informacyjne), dotyczące kolejnego etapu tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru LGD.

Jeśli jesteś mieszkańcem, samorządowcem, przedsiębiorcą, rolnikiem, przedstawicielem organizacji pozarządowej z terenu Gminy Stary Sącz, Łącko, Podegrodzie, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój lub Rytro – przyjdź na spotkanie i miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz!

Możemy zdecydować razem o dalszym rozwoju naszego obszaru.

Na spotkaniu tematem będzie: omówienie opracowania analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD, wynikające z przeprowadzonych badań, propozycji celów strategii, w tym wskaźników dotyczących planowanych działań i ich rezultatów, ustalenie wysokości  środków na realizację strategii.

Przy aktywnym udziale uczestników spotkania skonsultowane zostaną propozycje optymalizacji metod i kanałów komunikacji z lokalną społecznością oraz omówione sposoby jej zaangażowania na etapie realizacji LSR.

Serdecznie zapraszamy !

Warsztaty dialogu społecznego (spotkanie konsultacyjno-informacyjne)
Skip to content