Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu z radością informuje, że projekt LGD „Brama Beskidu” pt. „Promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki z obszaru Sądecczyzny” uzyskał 172 050 zł dofinansowania w konkursie ofert Ministerstwa Sportu i Turystyki na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu Turystyki.

Projekt przewiduje:

  • Zorganizowanie 2 wizyt studyjnych;
  • Zorganizowanie 6 warsztatów edukacyjnych;
  • Udział w 2 wydarzeniach folklorystycznych/turystycznych/etnograficznych;

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności lokalnych walorów turystycznych obszarów działania LGD Brama Beskidu jako dobrego kierunku do uprawiania turystyki wiejskiej i agroturystyki poprzez wdrożenie działań promujących lokalne atrakcje turystyczne, wydarzenia turystyczno-kulturowe i produkty lokalne poza obszarem LGD Brama Beskidu. Zależy nam, aby poprzez wykorzystanie różnorodnych narzędzi promocyjnych, pokazać potencjalnym turystom liczne korzyści skorzystania z miejsc agroturystycznych na terenie Sądecczyzny.

Projekt skierowany jest do osób i podmiotów prowadzące swoją działalność w zakresie turystyki wiejskiej z obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu, osoby i podmioty prowadzące swoją działalności z zakresie wytwarzania/produkcji produktów lokalnych/regionalnych, przedstawiciele stowarzyszeń/fundacji działających w zakresie turystyki, przedstawiciele samorządów terytorialnych, osoby i podmiotu oferujące obiekty noclegowe w zakresie agroturystyki, osoby i podmioty zarządzające obiektami turystycznymi,

Odbiorcami działań będą również mieszkańcy Województwa Pomorskiego w szczególności rodziny z dziećmi zainteresowani spędzeniem wolnego czasu na obszarach wiejskich Małopolski, turyści odwiedzający Województwo Pomorskie, a w szczególności osoby preferujący korzystanie z noclegów i atrakcji turystycznych na obszarach wiejskich i ceniących sobie bezpośredni kontakt z przyrodą. Do udziału w zadaniu będą również zaangażowani lokalni dziennikarze

Wartość dofinansowania: 172 050,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 193 000,00  zł

Zadanie publiczne pn. „Promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki z obszaru Sądecczyzny” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie
z zawartą umową nr 2023/0083/2308/UDOT/DT/BP z dnia 27 czerwca 2023 r.

Informacja na temat realizacji zadania pt. „Promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki z obszaru Sądecczyzny”
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content