„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Data publikacji ogłoszenia: 30.10.2023 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2023 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Dokumentacja aplikacyjna

Informacje pomocnicze

Dokumentacja dotycząca realizacji operacji

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2023 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Skip to content