Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Brama Beskidu”

serdecznie zaprasza na

XXXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 które odbędzie się w dniu 25 marca 2024 roku o godz. 16:00

w Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku

Łącko 1060, 33-390 Łącko

Propozycja porządku obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie zebranych.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji 2020-2024 organów Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków do Zarządu LGD „Brama Beskidu” na lata 2024-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków do Rady LGD „Brama Beskidu” na lata 2024-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków do Komisji Rewizyjnej LGD „Brama Beskidu” na lata 2024-2028.
 9. Przyjęcie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia.
 10. Przyjęcie zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 25 ust.11 pkt a) Statutu Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” członkowie Stowarzyszenia mają możliwość uzyskiwania w Biurze Stowarzyszenia dodatkowych informacji oraz zgłaszania swoich uwag, pomysłów i inicjatyw w terminie do 21 marca 2024 r. do godz. 14:00.

Zaproszenie na XXXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content