Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego
w Moszczenicy Niżej na rok szkolny 2024/2025.

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami rekrutacyjnymi oraz listą wymaganych dokumentów.

Osoby zainteresowane zapisem dziecka do Przedszkola Publicznego w Moszczenicy Niżnej proszone są o wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szkolny 2024/2025 wraz z załącznikami.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną w terminie wskazanym poniżej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” mieszczącej się w Mostkach 86, 33-340 Stary Sącz (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:00).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 547-66-80 lub w Biurze Stowarzyszenia.

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 6 maja 2024 r. do 15 maja 2024 r. do godz.15:00.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

1) Kryteria rekrutacyjne

2) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego na rok szkolny 2024/2025

3) Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

4) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

5) Załącznik nr 3 – Zaświadczenie o zatrudnieniu

7) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

8) Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące rodzeństwa

9) Upoważnienie do złożenia dokumentów rekrutacyjnych

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Moszczenicy Niżnej na rok szkolny 2024/2025
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content