Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” oraz partnerzy: Spółdzielnia Socjalna Serwis oraz Powiatowy Urząd Pracy dla powiatu nowosądeckiego, realizujący projekt pn.    „CIS – aktywnie i skutecznie” serdecznie zapraszają do udziału w projekcie:

·        osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące          na terenie powiatu nowosądeckiego lub miasta Nowego Sącza.

Informujemy, że nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu „CIS – aktywnie i skutecznie” rozpoczyna się od 12.03.2019 r.Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 22.03.2019 r.

Szczegółowe informacje o projekcie, zasady i kryteria rekrutacji oraz obowiązki uczestników projektu zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – do pobrania tutaj.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania poniżej:

1)      Regulamin funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej

2)      Wniosek o skierowanie do CIS

3)      Zał. Nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

4)      Zał. Nr 2 – Oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów

5)      Zał. Nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

6)      Zał. Nr 4 – Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia

7)      Zał. Nr 5 – Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

ZAPRASZAMY!

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content