logotypy cisssss

Informujemy, iż nabór do projektu pn. „CIS – aktywnie i skutecznie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 został zakończony.

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do udziału
w warsztacie gastronomicznym oraz warsztacie wikliniarsko-pamiątkarskim w ramach Projektu, a także listy rezerwowe.

Lista rankingowa – warsztat gastronomiczny

Lista rankingowa – warsztat wikliniarsko-pamiątkarski

Lista rezerwowa – warsztat gastronomiczny

Lista rezerwowa – warsztat wikliniarsko-pamiątkarski

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content