Rekrutacja do projektu „CIS- aktywnie i skutecznie”

Informujemy, iż trwa rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie pn. „CIS – aktywnie i skutecznie”:

WARSZTAT GASTRONOMICZNY

ORAZ

WARSZTAT WIKLINIARSKO – PAMIĄTKARSKI

Serdecznie zapraszamy do udziału osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie powiatu nowosądeckiego lub miasta Nowego Sącza.

Informujemy, że nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu „CIS – aktywnie i skutecznie” rozpoczyna się od 09.11.2020 r.
Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 18.11.2020 r.

Szczegółowe informacje o projekcie, zasady i kryteria rekrutacji oraz obowiązki uczestników projektu zawiera
 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – do pobrania tutaj.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania poniżej:

1) Regulamin funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej

2) Wniosek o skierowanie do CIS

3) Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy

4) Zał. nr 2 Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów

5) Zał. nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

6) Zał. nr 4 Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia

7) Obowiązek informacyjny I

8) Obowiązek informacyjny II

ZAPRASZAMY !

Rekrutacja do projektu „CIS- aktywnie i skutecznie”
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content