Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie LOGOTYPY_DDS-1-1024x92.jpg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo informuje, iż wciąż prowadzi rekrutację do projektu pn. „Dzienny Dom Seniora” w Starym Sączu.

Projekt obejmuje wsparciem:

osoby niesamodzielne, tj. osoby nie mogące samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, wymagające opieki i wsparcia, zamieszkałe na terenie Gminy Stary Sącz, w wieku powyżej 60 lat,

* opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, którzy spełniają przesłanki opiekuna nieformalnego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego – do pobrania tutaj i wysłanie go elektronicznie na adres: biuro@bramabeskidu.pl lub złożenie w placówce Dziennego Domu Seniora przy ul. Daszyńskiego 18 w Starym Sączu albo złożenie w Biurze Projektu, mieszczącym się w Mostkach 86, 33-340 Stary Sącz.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 547 66 80 lub w Biurze Projektu.

Informujemy, że są wolne miejsca na pobyt w Dziennym Domu Seniora i w związku z tym nadal trwa nabór uczestników.

REKRUTACJA TRWA DO WYCZERPANIA MIEJSC.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów.

Dokumenty rekrutacyjne II etap:

Dokumenty rekrutacyjne – Dzienny Dom Seniora – osoba niesamodzielna

Dokumenty rekrutacyjne – Dzienny Dom Seniora – opiekun faktyczny

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja do Dziennego Domu Seniora w Starym Sączu – WOLNE MIEJSCA
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content