W dniach 9, 16 luty odbyło się posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru 1/2022, 2/2022,. W dniach 11 i 15 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru 1/2022, 2/2022 oraz 3/2022.

Poniżej prezentujemy wyniki przedmiotowej oceny z posiedzenia Rady:

1/2022 – utworzenie nowego przedsiębiorstwa

– Lista operacji uznanych za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy i z LSR

– Lista operacji wybranych

2/2022 – rozwój istniejącego przedsiębiorstwa poza sektorem turystyki i czasu wolnego

– Lista operacji uznanych za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy i z LSR

– Lista operacji wybranych

3/2022 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

– Lista operacji uznanych za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy i z LSR

– Lista operacji wybranych

Jednocześnie informujemy, że limit naboru ustalony jest w walucie euro, który zostanie przeliczony przez ZW po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

WYNIKI NABORÓW
Skip to content