„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” serdecznie zaprasza na konsultacje społeczne w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW na lata 2014-2020.

Jeśli jesteś mieszkańcem, samorządowcem, przedsiębiorcą, rolnikiem, przedstawicielem organizacji pozarządowej z terenu Gminy Stary Sącz, Podegrodzie lub Łącko – przyjdź na spotkanie i miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz! Możemy zdecydować razem o dalszym rozwoju naszego obszaru.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

06.09.2022 r. godz. 15:00-19:00 – STARY SĄCZ Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25

07.09.2022 r. godz. 15:00-19:00 – PODEGRODZIE Biblioteka Gminna w Podegrodziu, Podegrodzie 525

08.09.2022 r. godz. 15:00-19:00 – ŁĄCKO Urząd Gminy w Łącku, Łącko 445

Spotkania poświęcone będą m.in. analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań. Analiza będzie w szczególności ukierunkowana na zagadnienia związane z innowacyjnością, cyfryzacją, środowiskiem i klimatem, zmianami demograficznymi ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR, a także partnerstwem w realizacji LSR polegającym na wspólnym urzeczywistnianiu przedsięwzięć i projektów przy udziale uczestników spotkania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content