W dniu 27.08.2022 r. gościliśmy z naszym stoiskiem informacyjno-doradczym podczas wydarzenia 13. Starosądecki Jarmark Rzemiosła w Starym Sączu.
Udział LGD Brama Beskidu w wydarzeniu był świetną okazją do przekazania mieszkańcom informacji na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów zawartych w LSR 2016-2024.

Zdjęcia tutaj.

13. Starosądecki Jarmark Rzemiosła
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content