Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” w związku z rekrutacją do Publicznego Przedszkola w Przysietnicy na rok szkolny 2022/2023 publikuje listę dzieci przyjętych, nieprzyjętych (rezerwowa) i nieprzyjętych.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH – USZEREGOWANA W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH (REZERWOWA) – USZEREGOWANA W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH – USZEREGOWANA W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

Zapraszamy dzieci dnia 2 stycznia 2023 r. od godziny 7:00.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci nieprzyjętych, rodzice/opiekunowie dziecka mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/opiekunów dziecka z wnioskiem.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content