Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu informuje, iż w związku z zakończeniem rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Przysietnicy na rok szkolny 2022/2023 publikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji proszeni są o złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola do dnia 29.12.2022 r. do godziny 14:00.

Dokument do pobrania tutaj.

Potwierdzenie należy złożyć osobiście w terminie wskazanym powyżej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” mieszczącej się w Mostkach 86, 33-340 Stary Sącz (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:00).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 547-66-80 lub w Biurze Stowarzyszenia.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KOLEJNEGO ETAPU REKRUTACJI – USZEREGOWANA W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KOLEJNEGO ETAPU REKRUTACJI – USZEREGOWANA W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content