W dniu 28 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru 3/2023 oraz operacji własnej nr OW/I/23.

Poniżej prezentujemy wyniki przedmiotowej oceny z posiedzenia Rady:

3/2023 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

– Lista operacji uznanych za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy i z LSR

– Lista operacji wybranych

Operacja własna Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu pod nazwą „Promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD Brama Beskidu poprzez zakup wyposażenia stoisk promocyjnych” w wyniku oceny otrzymała 16 punktów i została wybrana do finansowania.

Jednocześnie informujemy, że limit naboru ustalony jest w walucie euro, który zostanie przeliczony przez ZW po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

WYNIKI NABORÓW
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content