Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu informuje, że w dniach 01-05.12.2023 r. w ramach zadania publicznego „Promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki z obszaru Sądecczyzny” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będzie realizowało na terenie Województwa Pomorskiego kolejną wizytę studyjną mającą na celu wypromowanie gmin objętych działaniem Stowarzyszenia w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz lokalnych produktów. W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy m.in. będą brali udział w wydarzeniu promocyjnym pn. Jarmark Bożonarodzeniowy w Bytowie, spotkają się z wytwórcami produktów lokalnych oraz z lokalnymi osobami i podmiotami z obszaru turystyki wiejskiej i agroturystyki, będą także uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z zakresu tworzenia oferty turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz promocji produktów lokalnych.

Zadanie publiczne pn. „Promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki z obszaru Sądecczyzny” dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków budżetu państwa nr 2023/0083/2308/UDOT/DT/BP z dnia 27 czerwca 2023 r., ma na celu podniesienie atrakcyjności lokalnych walorów turystycznych obszarów objętych działaniem Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu (tj. Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Łącko, Gmina Podegrodzie, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Gmina Rytro, Gmina Uzdrowiskowa Krynica-Zdrój) jako dobrego kierunku do uprawiania turystyki wiejskiej i agroturystyki poprzez wdrożenie działań promujących lokalne atrakcje turystyczne, wydarzenia turystyczno-kulturowe i produkty lokalne poza obszarem objętym działaniem Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu.  

Zadanie publiczne pn. „Promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki z obszaru Sądecczyzny” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0083/2308/UDOT/DT/BP z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zadanie publiczne „Promocja turystki wiejskiej i agroturystyki z obszaru Sądecczyzny”
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content