Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” z przyjemnością informuje, że w dniach 1 – 5 grudnia 2023 zrealizowało drugą wizytę studyjną zorganizowaną w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki z obszaru Sądecczyzny” w trakcie której podjęto działania promujące ukierunkowane na budowanie wizerunku obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu, jako posiadającego bogatą gamę atrakcji turystycznych, bogatą ofertę turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz wszelkiego rodzaju produktów lokalnych.

Zadanie, które realizowane było na terenie Województwa Pomorskiego, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele producentów/wytwórców produktów lokalnych, kół gospodyń wiejskich, podmiotów z zakresu turystyki wiejskiej i agroturystyki, fundacji/stowarzyszeń działających w zakresie turystyki, władz lokalnych, podmiotów zarządzających obiektami turystycznymi itp, obejmowało udział w wydarzeniu promocyjnym, jakim był Jarmark Bożonarodzeniowy w Bytowie, a także udział w warsztatach edukacyjnych w których poruszano tematy produktów lokalnych oraz turystyki wiejskiej i agroturystyki. W trakcie tego zadania podjęte działania polegały na promowaniu oferty turystyki wiejskiej i agroturystyki poprzez udzielaniu obszernej informacji mieszkańcom i turystom Województwa Pomorskiego, prezentacja regionów i marek turystycznych poszczególnych gmin, prezentacji produktów lokalnych, wymiana doświadczeń i informacji w zakresie sposobów wytwarzania i promowania produktów lokalnych i obiektów turystycznych.

Zadanie publiczne pn. „Promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki z obszaru Sądecczyzny” dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków budżetu państwa nr 2023/0083/2308/UDOT/DT/BP z dnia 27 czerwca 2023 r., ma na celu podniesienie atrakcyjności lokalnych walorów turystycznych obszarów objętych działaniem Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu (tj. Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Łącko, Gmina Podegrodzie, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Gmina Rytro, Gmina Uzdrowiskowa Krynica-Zdrój) jako dobrego kierunku do uprawiania turystyki wiejskiej i agroturystyki poprzez wdrożenie działań promujących lokalne atrakcje turystyczne, wydarzenia turystyczno-kulturowe i produkty lokalne poza obszarem objętym działaniem Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu.  

Zdjęcia z realizacji operacji tutaj.

Zadanie publiczne pn. „Promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki z obszaru Sądecczyzny” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0083/2308/UDOT/DT/BP z dnia 27 czerwca 2023 r.

Informacja na temat realizacji zadania publicznego „Promocja turystki wiejskiej i agroturystyki z obszaru Sądecczyzny” w dniach 1-5 grudnia 2023 r.
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content