Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Brama Beskidu”

serdecznie zaprasza na

XXXV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 17:00

w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu,

ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz

Zgodnie z § 22 pkt.3 Statutu Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”
 drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania
ustala się w dniu 28.12.2023 r. na godz. 17:15.  

Propozycja porządku obrad Walnego Zebrania Członków:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 25 ust.11 pkt a) Statutu Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” członkowie Stowarzyszenia mają możliwość uzyskiwania w Biurze Stowarzyszenia dodatkowych informacji oraz zgłaszania swoich uwag, pomysłów i inicjatyw w terminie do 27 grudnia 2023 r. do godz. 14:00.

Zaproszenie na XXXV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content