Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, w związku rekrutacją dzieci do Przedszkola Publicznego w Przysietnicy na rok szkolny 2024/2025, publikuje listę dzieci zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji, listę rezerwową kandydatów na rok szkolny 2024/2025 oraz listę dzieci niezakwalifikowanych.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji proszeni są o złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola do dnia 22.04.2024 do godziny 14:00.

Dokument do pobrania tutaj.  

Potwierdzenie należy złożyć osobiście w terminie wskazanym powyżej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” mieszczącej się w Mostkach 86, 33-340 Stary Sącz (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30).

Niezłożenie dokumentu w wymaganym terminie będzie skutkowało skreśleniem kandydata z listy dzieci zakwalifikowanych, a na wolne miejsce zostanie zakwalifikowane dziecko z numerem 1 na liście rezerwowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 547-66-80 lub w Biurze Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, iż po otrzymaniu potwierdzeń woli zapisu, lista dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych wraz z listą rezerwową, zostanie zamieszczona w dniu 24.04.2024 r.

Lista dzieci zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji na rok szkolny 2024/2024 – Przedszkole Publiczne w Przysietnicy

Lista rezerwowa kandydatów na rok szkolny 2024/2024 – Przedszkole Publiczne w Przysietnicy

Lista dzieci niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji na rok szkolny 2024/2024 – Przedszkole Publiczne w Przysietnicy

Lista kandydatów do Przedszkola Publicznego w Przysietnicy na rok szkolny 2024/2025
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content