• Wszystkie
  • Aktualności

Wyniki rekrutacji do projektu pn.”CIS – aktywnie i skutecznie”

Informujemy, iż nabór do projektu pn. „CIS – aktywnie i skutecznie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 został zakończony. Poniżej przedstawiamy listę rankingową kandydatów

Dyżury pracowników LGD w gminach

W ramach działania komunikacyjnego: Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji rozliczania projektów zaplanowano spotkania szkoleniowo–doradcze w poszczególnych gminach. W dniach: -07.12.2020 r., w godz. 9.00–13.00 w URZĘDZIE GMINY W ŁĄCKU -08.12.2020 r., w godz. 9.00–13.00 w BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA DO PROJEKTU „CIS – aktywnie i skutecznie”

Informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekciepn. „CIS – aktywnie i skutecznie”. WARSZTAT GASTRONOMICZNY ORAZ WARSZTAT WIKLINIARSKO – PAMIĄTKARSKI została przedłużona do dnia 27.11.2020 r.

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo! W związku z koniecznością aktualizacji Kryteriów wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, a także Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez

Rekrutacja do projektu „CIS- aktywnie i skutecznie”

Rekrutacja do projektu „CIS- aktywnie i skutecznie” Informujemy, iż trwa rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie pn. „CIS – aktywnie i skutecznie”: WARSZTAT GASTRONOMICZNY ORAZ WARSZTAT WIKLINIARSKO – PAMIĄTKARSKI Serdecznie zapraszamy do udziału osoby lub rodziny zagrożone ubóstwemlub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na

Skip to content